CERTIFIERAD SAMARBETSPARTNER

SAMMA GODA KVALITET VARJE GÅNG

MILJÖHÄNSYN

Hos Dansk Overpumpning vill vi ge alla våra kunder den absolut bästa lösningen. Det är bland annat därför våra certifieringar är så viktiga för oss. Certifieringarna visar att vi vet vad vi sysslar med och att vi ger samma goda service och kvalitet varje gång.

ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. En miljöcertifiering av ert ledningssystem enligt ISO 14001 hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet. Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. Att vara miljöcertifierad stärker bilden av er organisation som en seriös leverantör och kan bidra till nya affärsmöjligheter.

OHSAS 18001

OHSAS 18000 är en serie standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. OHSAS 18001 kan liksom ISO 9001 och ISO 14001 vara underlag för certifiering. I Sverige ansvarar SIS, Swedish Standards Institute för standarderna.

SELLIHCA QUALIFIED

Med kvalifikationen Sellicha dokumenterar Dansk Overpumpning att den uppfyller de strikta kvalitetskraven i de nordiska verktygen. Achilles Sellihca är ett viktigt verktyg för de nordiska verktygen när man köper varor och tjänster, och det är därför viktigt för Dansk Overpumpning att uppnå kvalitetsmärket som följer med Achilles Sellicha-kvalifikationen.