SERTIFISERT SAMARBEIDSPARTNER

EN TRYGG ARBEIDSPLASS

FOKUS PÅ VÅRE SERTIFISERINGER

Dansk Overpumpning har som mål å levere de aller beste pumpeløsninger for våre kunder. Det er blant annet grunnen til at vi har fokus på våre sertifiseringer. De viser at vi vet hva vi driver med og at vi yter samme gode service og kvalitet hver eneste gang.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonalt akseptert standard som gir grunnlag for miljøledelse, som kan brukes til enhver type organisasjon i enhver bransje. Innenfor er ISO 14001 bygget over standarden for miljøledelse OHSAS 18001. Standarden angir hva som kreves for å danne et miljøledelsessystem basert på selskapet, dets prosesser og aktiviteter med fordelingen av ansvar og kompetanse samt miljøoppgaver i hverdagen.

OHSAS 18001

Implementering av et arbeidsmiljøstyringssystem er et krav i mange land. OHSAS 18001 er en internasjonalt anerkjent standard innen arbeidssikkerhetsstyringssystemer. Standarden gir en struktur basert på den veletablerte Management Plan-Do-Check-Act. Vi identifiserer og vurderer arbeidsmiljørisikoen knyttet til aktiviteter og tjenester og bestemmer nødvendige kontrolltiltak.

SELLIHCA QUALIFIED

Med kvalifikasjonen Sellicha dokumenterer Dansk Overpumping at vi oppfyller de strenge kvalitetskravene til de nordiske verktøyene. Achilles Sellihca er et viktig verktøy for de nordiske verktøyene når du kjøper varer og tjenester, og det er derfor viktig for Dansk Overpumpning å oppnå kvalitetsstempelet som følger med Achilles Sellicha-kvalifikasjonen.