ANSVARLIG SAMARBEJDSPARTNER

Vision med verdensmål i fokus
Vi arbejder aktivt med de 17 Verdensmål hos Dansk Overpumpning A/S.
Dette ses gennem det ansvar, vi tager ud fra vores certificeringer og bæredygtige handlinger.
Vi er en virksomhed der tager ære i samfundsansvar gennem vores miljø certificeringer og
arbejde med FN’s Verdensmål. Et ansvar der på længere sigt sikrer bedre forhold, ikke blot for vores kunder, men for alle. 

Gennem vores SGS 18001 certificering dokumenterer, vi at tage ansvar for vores medarbejdere. Vi sikrer at vores medarbejdere, arbejder under ordnede forhold, der mindsker arbejdsulykker og har nødplaner skulle der opstå en nødsituation. Desuden sørger vi for, at vores medarbejdere udvikler sig kontinuerligt med faglig kompetencesparring og træning. Derved sikres der overordnet et godt arbejdsmiljø med styr på processer, roller samt risici. 

Ved vores ISO 14001 certificering for aktiv miljøledelse, har vi gennemgået vores virksomhed og oprettet en miljøpolitik. herigennem reducerer vi affald og forbedrer energieffektiviteten i vores services. Desuden har vi kontrol over vores omkostninger i forhold, til at spare på energi og materialer. Derved bliver kun det mest nødvendige brugt, når vi skal ud til vores kunder.

Dansk Overpumpning A/S tilbyder produkter med IE3 motor. Denne form for motor er bygget til at holde længere. Motoren har større energibesparelser der giver lavere drift omkostninger og i sidste ende har en nedsat CO2 påvirkning som er mere klimavenligt. Gennem vores miljøledelsescertificering forpligtiger vi os, til at begrænse vores miljøpåvirkning, og vi har gennemgået virksomheden for at spare energi og materialer.