VI ER CERTIFICERET

EN SUND OG SIKKER ARBEJDSPLADS

SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE HENSYN

Dansk Overpumpning har et fokus på at give alle vores kunder får den absolut bedste opgaveløsning. Dette er blandt andet grunden til at vi har fokus på vores certificeringer. Certificeringer viser, at vi ved hvad vi har med at gøre og at vi yder den samme gode service og kvalitet gang på gang.

ISO 14001

ISO 14001 er en international accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse, som kan anvendes til enhver organisationstype i enhver industri. Indholdsmæssigt er ISO 14001 bygget op over standarden for miljøledelse OHSAS 18001. Standarden specificerer, hvad der kræves for at danne et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter med fordeling af ansvar og kompetencer samt miljøopgaver i hverdagen.

OHSAS 18001

Vi går op i et sundt og en sikker arbejdsplads og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem er et krav i mange lande. OHSAS 18001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden giver en struktur baseret på det veletablerede ledelsesprincip Plan-Do-Check-Act. Vi identificere og vurderer de arbejdsmiljømæssige risici relateret til aktiviteter og services og fastlægger de nødvendige kontrolforanstaltninger.

SELLIHCA QUALIFIED

Med kvalificeringen Sellicha dokumenterer Dansk Overpumpning, at man lever op til de nordiske forsyningsselskabers strenge kvalitetskrav. Achilles Sellihca er et vigtigt værktøj for de nordiske forsyningsselskaber, når der skal indkøbes varer og serviceydelser, og derfor har det stor betydning for Dansk Overpumpning at opnå det kvalitetsstempel, der følger med en Achilles Sellicha kvalificering.